آگهی بره قوچی افشاری اصل

بره قوچی افشاری اصل

1399-07-25

5 راس بره پرواری نژاد چند قلوزا افشاری همگی سالم و نر هستند که به وزن 70 کیلوگرم به قیمت توافقی می فروشم.

بجنورد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی