آگهی بره ماده

بره ماده

1399-07-25

30 راس بره خوب و سرحال و همگی ماده به وزن جفتی 90 کیلوگرم که بیشترشون قوچ خوردن و آبستن هستند به قیمت مناسب و توافقی می فروشم و با ماشین معاوضه نمیکنم و همه رو یکجا میفروشم تک تک نمیدم.

بجنورد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی