آگهی میش شال و افشاری

میش شال و افشاری

1399-07-25

۳۰ راس میش خوب و سرحال و همگی یکدست سالم نژاد افشاری و شال که دو تاش زاییده و بقیه آبستن هستند به قیمت توافقی۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان می فروشم.

بجنورد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی