آگهی مرغ تخمگذار و خروس

مرغ تخمگذار و خروس

1399-07-25

2 عدد خروس سرحال و خوب به همراه چهار عدد مرغ تخمگذار همگی به شرط سلامت به قیمت دانه ای 70 هزار تومان می فروشم.

بندر امام خمینی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی