آگهی بز آبستن نژاد پاکستانی

بز آبستن نژاد پاکستانی

1399-07-25

یک راس بز شکم اول که الان هیکل است و آبستن به قیمت توافقی می فروشم. این بز نژاد پاکستانی است.

بوشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی