آگهی پنج راس کهره نر

پنج راس کهره نر

1399-07-25

5 راس بزغاله شیر مست و نر که همگی واکسینه و سالم هستند به صورت یکجا 4 میلیون و 200 هزار تومان می فروشم.

بوشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی