آگهی بز گلابی

بز گلابی

1399-07-25

دو راس بز خوب و سرحال نژاد گلابی و چهل خال به قیمت توافقی می فروشم و معاوضه با بره یا میش چینی می کنم.

تربت جام

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی