آگهی 5 راس بره ماده فروشی

5 راس بره ماده فروشی

1399-07-30

۵ راس بره دولاغ همگی سالم و ماده سن 7 ماهه قیمت هر راس 1 میلیون و 580 هزار تومان قیمت رو مقطوع زدم ولی پای معامله به خریدار واقعی تخفیف میدم. مکان فاضل اباد گرگان.

گرگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی