آگهی 3 عدد کبوتر پلاکی

3 عدد کبوتر پلاکی

1399-08-15

3 عدد کبوتر خوب و زرنگ پلاکی، که 5 پری تا 6 پری هستند و تا حالا نپریدن، چون اگر پریده بودن باخت نمیدادن به قیمت توافقی به فروش می رسد.

اندیمشک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی