آگهی قوچ قزل افشار مناسب نسل کشی

قوچ قزل افشار مناسب نسل کشی

1399-08-19

یک راس قوچ درجه یک، سه ساله، خوش خوراک و تغذیه شده با بهترین جیره غذایی، مناسب نسل کشی به شرط سلامت و پرش به قیمت 8 میلیون تومان به مشتری واقعی تخفیف داده میشود.

اراک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی