آگهی سگ افغانی مناسب گله

سگ افغانی مناسب گله

1399-08-19

یک عدد سگ نر کاملا درشت هیکل و قلدر نژاد افغانی مناسب گله که به راحتی می تونه گرگ و حیوانات درنده رو بزنه به قیمت 6 میلیون تومان و با 6 راس بره سه تا نر سه تا ماده خوب از شیر گرفته شده و غذا خور معاوضه میکنم

اراک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی