آگهی دو راس قوچ سالم

دو راس قوچ سالم

1399-08-20

دو راس قوچ کاربلد و سالم که هر دوشون از بره های خودم بودن، خوش خوراک، همرنگ ، یکی دو ساله و دیگری سه ساله به قیمت مناسب یکجا ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

بجنورد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی