آگهی قوچ شال افشار مناسب نسل کشی

قوچ شال افشار مناسب نسل کشی

1399-08-24

یک راس قوچ کار بلد و درشت هیکل نژاد شال افشار مناسب برای نسل کشی و جفت گیری به سن دو سال، تغذیه شده با بهترین خوراک دام به قیمت ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

اراک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی