آگهی قوچ قزل

قوچ قزل

1399-08-23

یک راس قوچ کار بلد و مولد نژاد قزل که سه سال سن داره و کاملا سالم و سرحال مناسب نسل کشی و جفت گیری به قیمت مناسب و توافقی فروخته می شود.

اراک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی