آگهی گوسفند افشاری تازه دو سال شده

گوسفند افشاری تازه دو سال شده

1399-08-26

یک راس گوسفند ماده نژاد چند قلوزا افشاری که الان دو سالشه و کاملا خوش خوراک هست و واکسینه هم به موقع شده به پای سه قول بوده به قیمت توافقی به فروش می رسد.

بجنورد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی