آگهی شترمرغ

شترمرغ

1399-10-01

شترمرغ اماده کشتار بدون چربی بالای 90 کیلو محل بازدید گرمسار بدون چربی

همدان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی