آگهی 15 راس میش آبستن

15 راس میش آبستن

1399-10-12

به تعداد 15 راس گوسفند میش چاق و درشت هیکل همگی آبستن و مناسب برای داشت به قیمت توافقی به فروش می رسد.

اراک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی