آگهی خرید وفروش گوساله

خرید وفروش گوساله

1399-11-30

خریدوفروش گوساله سیمینتال هلشتاین وبومی محلی دروزن های مختلف ارسال به تمام نقاط کشور زیر نظر دامپزشک با ماشین های مخصوص حمل دام .اعتماد شما دامدارن عزیز سرمایه ماست .حاج صادق

گرگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی