آگهی فروش گوسفند با بره دوقلو زا

فروش گوسفند با بره دوقلو زا

1399-12-02

50 راس میش آماده فروش همراه با بره بره ها ازمایش شده(50درصد ژن دار) 35 راس زایمان کرده با بره 4 راس آماده زایمان بقیه تا یک ماه اینده زایمان میکنند همه از قوچ افشاری(هترو) که جفت گیری شده همگی واکسیناسیون شده و شربت انگل خورده اند در منطقه خراسان شمالی جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

بجنورد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی