آگهی میش جوان قوچ خورده نژاد اصیل سنجابی

میش جوان قوچ خورده نژاد اصیل سنجابی

1399-12-04

میش جوان قوچ خورده نژاد اصیل سنجابی درشت هیکل وکمیاب لطفا فقط در صورت تمایل به خرید تماس بگیرید .

کرمانشاه
اطلاعات تماس

74**0930532

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی