آگهی گوساله زنده مناسب برای پروار

گوساله زنده مناسب برای پروار

1399-12-04

گوساله زنده مناسب برای پروار با وزن بالای پانصد کیلو با قیمت 22 میلیون تومان لطفا بصورت کیلویی درخواست نفرمایید .

ایلام
اطلاعات تماس

64**0918844

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی