آگهی 23راس میش جوان افشاری بره دار و آبستن

23راس میش جوان افشاری بره دار و آبستن

1399-12-06

23راس میش جوان افشاری بره دار و آبستن با قیمت جفتی 5/600/000 هزار چون قصد فروش فوری دارم با مشتری کنار میام .

اصفهان تیران
اطلاعات تماس

51**0916003

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی