آگهی انواع گوساله نمونه پرواری وداشتی

انواع گوساله نمونه پرواری وداشتی

1399-12-08

بسم الله الرحمن الرحیم تامین وتهیه گوساله پرواری وداشتی به سراسرکشور همه نژاده هابصورت کلی (عمده) و جزئی انواع نژاد از قبیل : سیمینتال✅                               هلشتاین ✅                            دورگ محلی✅                  دورگ بومی✅                            نر✅پرواری یکدست.                 نر✅تخمی یکدست.                    ماده✅داشتی یکدست تلیسه دم کل✅سیمینتال.هلشتاین گوساله های شیرخوار✅ انواع سایز در وزنهای مختلف ... مشاوره جیره غذایی پروارتاکشتار✅ میدان دام✅ بامجوزرسمی دامپزشکی وپلاک کوبی شده دام✅ زیرنظردکتردامپزشک وتاییده سلامت دام✅ حمل وجابه جایی باماشین مخصوص دام به سراسرکشور✅ آدرس استان گلستان.گرگان.شهرستان بندرترکمن جهت خریددام فقط تماس فرمایید بامدیریت حاج بهزاد✅

گرگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی