دامداری ، سایت آگهی خرید و فروش دام زنده

درباره ما

سایت دامداری با هدف اطلاع رسانی مشاغل صنعت دام و فروش دام زنده و حیوانات زنده ایجاد گردیده است ، علیرغم بیزینس گسترده این صنعت و مشاغل مرتبط ، متاسفانه ، مرجع معتبر و قابل اعتمادی در این حوزه وجود ندارد . اشتیاق مصرف کنندگان در خصوص خرید و فروش دام زنده از قیبل فروش گوسفند ، گاو ، بز ، سگ ، گربه ، اسب و پرندگان و خزندگان ، کادر تخصصی ما را ، بر آن داشت تا کمی به این حوزه سرو سامان داده ، تا بتوانیم تا حدوی کاستی های این شغل قوی و پر رونق را پوشش دهیم .

در سایت دامداری کلیه پارامترها و مشخصه های هر حیوان در دسته بندی مربوطه ، شامل گوسفند و بز و اسب و گاو و ماهی و پرندگان و مرغ و خروس و زنبور و جوجه و خرگوش و سایر حیوانات و کلیه خدمات مربوط بل حیوانات از جمله خدمات دامپزشکی و سایر خدمات را بصورت تعریف ویژگی نمایش داده ، تا بتوانیم ویژگی ها و مشخصات هر دسته بندی را نمایش دهیم . دسته بندی های شغلی و جذب آگهی خرید و فروش در سایت دامداری به شرح زیر می باشد .

 • فروش گوسفند
 • فروش بز
 • فروش گاو
 • فروش اسب
 • فروش سگ
 • فروش گربه
 • فروش مرغ
 • فروش خروس
 • فروش پرنده
 • فروش جوجه
 • فروش خرگوش
 • فروش زنبور و عسل
 • فروش ماهی و آکواریوم
 • فروش سایر حیوانات
 • فروش لوازم حیوانات
 • خدمات حیوانات
 • حیوانات گمشده و واگذاری

با درج و ثبت آگهی رایگان در دامداری ، کاربران از پرداخت هر گونه وجه معاف بوده و با آرامش بیشتر نسبت به خرید و فروش دام زنده اقدام خواهند کرد .