آگهی فروش یک راس گاو سیمنتال دارای پلاک بهداشتی

فروش یک راس گاو سیمنتال دارای پلاک بهداشتی

1400-01-18

فروش یک راس گاو سیمنتال دارای پلاک بهداشتی شکم سوم به همراه گوساله ماده قیمت توافقی

کرمانشاه
اطلاعات تماس

08**0918716

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی