آگهی 5 راس گاو آبستن شیری

5 راس گاو آبستن شیری

1400-01-18

5 راس گاو آبستن شیری فروش به صورت تکی و کلی روزانه 25 تا 30 کیلو شیر میدهند فروش به همراه یک راس گوساله نر با قیمت توافقی

تبریز
اطلاعات تماس

47**0991940

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی