آگهی تعداد ۴۶ راس گاو محلی

تعداد ۴۶ راس گاو محلی

1400-01-18

تعدا ۴۶ راس گاو به شرح ذیل تعداد ۲۱ راس ماده بالغ که دو رای سه باز زایمان کرده، ۶ راس دوبار زایمان کرده و الباقی یک بار تعدا ۱۵ راس گوساله ۱۵ ماهه که ۵ راس نر و ۱۰ راس ماده میباشد که امسال قابل باروری هستن تعداد ۱۰…

تهران
اطلاعات تماس

21**0910118

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی