آگهی بز گلابی اصیل

بز گلابی اصیل

1400-01-18

بز گلابی اصل. سه سالشه تازه تکه خورده قیمت 6 میلیون قیمتش رو خوب گفتم این بزا بالای ده تومنن

بجنورد
اطلاعات تماس

13**0930707

31**0930707

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی