آگهی گاو شیری مناسب کشتار

گاو شیری مناسب کشتار

1400-02-13

گاو شیری مناسب کشتار سالم و سرحال فروش با قیمت توافقی

تهران
اطلاعات تماس

28**0919724

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی