آگهی یک راس گاو و گوساله هلشتاین ماده

یک راس گاو و گوساله هلشتاین ماده

1400-02-13

یک راس گاو و گوساله هلشتاین ماده سالم و سرحال خوش خوراک فروش با قیمت توافقی

اهواز
اطلاعات تماس

32**0916909

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی