آگهی جوجه بعدازظهری

جوجه بعدازظهری

1400-03-20

با سلام فروش تعداد چهل و چندتا جوجه اسمون ندیده پدر مادر دار بعدازظهری جفتی 150

تهران
اطلاعات تماس

84**0910641

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی