آگهی هاسکی سیبرین اصل شش ماهه

هاسکی سیبرین اصل شش ماهه

1400-03-20

هاسکی سیبرین اصل شش ماهه با طرح گشنیز کامل چشمها یکی یخی مردمک یک چشم دو رنگ است که جز نادرترین رنگ بندی چشم است از اول هم داروهای ضد انگل خورده

کرمانشاه
اطلاعات تماس

50**0901625

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی