آگهی جوجه عروس هلندی دونخور لوتینو سیامون ابلغ آهویی

جوجه عروس هلندی دونخور لوتینو سیامون ابلغ آهویی

1400-03-20

سلام 6 عدد عروس هلندی 1 عدد لوتینو تازه دونخور شده دوماهه پدر مادر هم لوتینو قیمت 750 1 عدد لوتینو زعفرانی تازه دونخور شده دوماهه پدر مادر هم لوتینو قیمت 800 1 عدد آهویی دونخور دوماه و ده روزه پدر دوکت لوتینو مادر لوتینو قیمت 650 2 عدد سیامون…

مشهد طبرسی
اطلاعات تماس

29**0915001

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی