آگهی گوساله هلشتاین 4ماهه

گوساله هلشتاین 4ماهه

1400-03-20

گوساله هلشتاین سرحال و از تبار شیری، برای پروار هم عالیه

بابل
اطلاعات تماس

99**0935417

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی