آگهی بره افشار و سلامت

بره افشار و سلامت

1400-03-20

با سلام بره نر و ماده افشار هم سالم و سلامت میباشد ب خاطر ک جا ندارم دارم میدم هم دست چین شد است میخاستم خودم نگر دارم ک نشد از ۲۰ کیلو تا ۳۸ کیلو

تهران سعید آباد
اطلاعات تماس

35**0933784

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی