آگهی گوسفند۴۰۰راس میش بره مغانی

گوسفند۴۰۰راس میش بره مغانی

1400-03-20

سلام تعداد۴۰۰راس میش بره وقوچ مغانی اصل به قیمت یک جفت میش بره ۸۰۰۰۰۰۰تومان فقط نقد جرینگی چکی به هیچ وجه فروخته نمیشودفقط نقد بصورت نقدیامعاوضه باخانه دربهارستان یااصفهان

اصفهان بهارستان
اطلاعات تماس

97**0913794

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی