آگهی کوتوله اوپلاین گرین

کوتوله اوپلاین گرین

1400-04-29

چهار عدد کوتوله اوپلاین گرین سه ماهه از والدین دو سر اوپلاین. قیمت هر عدد دو ملیون و هفتصد هزار تومان مقطوع مقطوع. لطفا برای تخفیف تماس نگیرید. معاوضه با هیچی ندارم. فقط تماس پاسخگو هستم. با تشکر

مشهد بلوار سجاد
اطلاعات تماس

00**0915452

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی