آگهی کفتر معاوضه

کفتر معاوضه

1400-04-29

سلام کفتر شهری سرخ نر دو نخ الیج تو دست داره200 کفتر کله افغانی نر100 دمبی سیاه ماده50 سینه سرخ هل30 کله دمبی ماده20 سبز ماده30 گلی سبز20 جوجه سرکه ای20 جوجه سینه سرخ دوکت.شیر پاک50

شیراز
اطلاعات تماس

79**0939886

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی