آگهی فروش ده راس گوسفندافشار

فروش ده راس گوسفندافشار

1400-04-29

ده راس گوسفندسالم افشار دارم برای نسل کشی و کشتار مناسب است

آبادان
اطلاعات تماس

۴۳۷۸۲**۰۹۳

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی