آگهی فروش یک گله گوسفند افشار

فروش یک گله گوسفند افشار

1400-04-29

یک گله گوسفند شامل یک راس قوچ سه ساله با خط خونی عالی نژاد شال و یک راس قوچ دو ساله از نژاد افشار + ۸ راس میش افشاری چند قلو زا ( ۶ راس شکم سوم آبستن + ۲ راس شکم دوم آبستن ) هر ۸ میش در آخرین…

آبادان
اطلاعات تماس

02**0912161

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی