آگهی فروش میلورم

فروش میلورم

1400-05-10

فروش قفسه میلورم هر 20 طبقه 50هزار تومان کرم مییلورم ریز درشت همش باهم کیلو 60 هزار تومان(تقریبا 40کیلو) جعبه دانه ای 10هزار تومان کود میلورم کیلویی هزار تومان کیسه 40 کیلو 30هزار تومان

مشهد گلبهار
اطلاعات تماس

83**0915776

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی