آگهی جوجه مرغ محلی و سلطان

جوجه مرغ محلی و سلطان

1400-05-10

فروش تعدادی جوجه مرغ محلی گلپایگان و سلطان . جوجه ها سالم و واکسن خورده و ویتامین خورده اند . پرورش با بهترین دان . از اب و گل دراومدن . از مولدای درجه یک و عالی .

مشهد طبرسی
اطلاعات تماس

65**0938485

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی