آگهی میش افشاری و فشندی

میش افشاری و فشندی

1400-06-22

با سلام ۴ راس میش ۵۰ درصد رومانوف افشار فشند دوقلوزا ابستن از قوچ هترو تماس بگیرید ممنون

کرج
اطلاعات تماس

88**0912056

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی