آگهی گاو هلشتاین

گاو هلشتاین

1400-06-23

سلام دو عدد گاو هلشتاین یکی آبستن هست و در همین ماه زایمان میکند یکی دیگه با گوساله یک ماهه روزانه ۲۰ کیلو شیر میدهند برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

03**0919074

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی