آگهی حلزون نژاد آچاتینا فولیکا

حلزون نژاد آچاتینا فولیکا

1400-06-23

تعداد ۳۵۰ عدد حلزون نژاد آچاتینا فولیکا ۲ و ۳ و ۴ ماهه به صورت کلی بفروش میرسد . اندازه( ۳ تا ۱۰ سانتی متر) شرایط نگهداری آسان قیمت تکی هر کدام ۶۰۰۰ تومان. این حلزون ها تا حدود ۱۸ سانتی متر قد خواهند کشید.

تهران
اطلاعات تماس

51**0912103

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی