آگهی جفت عروس هلندی

جفت عروس هلندی

1400-06-23

جفت عروس هلندی لوتینو سالم وسرحال وجوان پروبال صاف وکشیده بابهترین تغذیه و ویتامین ها چهارتخم خودم جفت انداختم هردو یکسالو نیموآقول اولی بهمراه دوتاجوجه ۱ماهه که دوتا از جوجه هاش فروخته شده ودوتامونده. همچنان جفت ها مست و جوان ودرحال جفتگیری وآقول گرم کردن. با قفس بزرگ۶۰×۴۰کف دوجداره وسینی کفی گالوانیزه بهمراه آقول درضمن جفت ها خانگی هستن و به دلیل سروصدای زیاد و داشتن بچه کوچک بفروش میرسد پس از همه لحاظ خاطر جمع تخفیف ومعاوضه ندارد‌.

مشهد
اطلاعات تماس

89**0936203

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی