آگهی گوسفند زنده شهرداری با باسکول در جایگاه دام

گوسفند زنده شهرداری با باسکول در جایگاه دام

1400-07-16

گوسفند وعرضه دام زنده در جایگاه شهرداری خریداری کنید با وزن دقیق وارگانیک بهداشتی با قصاب شبانه روزی باباسکول در حضور مشتری انجام میشود آدرس شهران بلوار کوهسار میدان بهاران ۱۰۰متر پایین تر از میدان به سمت امام زاده داود سمت راست فرعی دوم دام زنده سید هستم

تهران بهاران
اطلاعات تماس

76**0914267

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی