آگهی گوساله نر و ماده شیرخوار و قطع شیر هلشتاین

گوساله نر و ماده شیرخوار و قطع شیر هلشتاین

1400-07-16

گوساله ماده هلشتاین از ۱۰۰تا ۱۸۰ کیلو از والدین شناسنامه دار کل گله دارای برگه سل و برسلوز مادراشون بالای ۷۰۰ کیلو وزن وروزانه بالای ۳۲ کیلو شیر میدن گوساله نر از شیر خوار تا ۳۰۰کیلو هلشتاین ۱ عدد گوساله ماده سیمینتال قرمز ۱۸۰ کیلو 13عدد گوساله نر هلشتاین ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلو

تهران حسن آباد
اطلاعات تماس

16**0912171

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی