آگهی گوسفند همگی جوان

گوسفند همگی جوان

1400-07-16

باسلام۹۰راس گوسفند همگی جوان درشت باب داشت همه هیکل هستن سالم سرحال هستن یکدست همه آبستن هستن زیر نظر دکتر دامپزشکی هستن همه واکسن شده آدرس سنندج جاده کامیاران

کرمانشاه
اطلاعات تماس

92**0992285

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی