آگهی اسب نریون ۱۴ ماه

اسب نریون ۱۴ ماه

1400-07-16

اسب نریون ۱۴ ماه سالم سالم هیچ مریضی نداره خدا شاهد اسب درجه یک وای هنوز سواری نشه پرخون خیلیم آرومه به خدا جا نداشتم پولم لازم به خدا اسب خوبی قیمت ۶۰میلیون لطفاً پیام جوابگو هستم آلکیم مزاحم نشین ***********

کرمانشاه
اطلاعات تماس

97**0918993

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی